اتصالات منهول

(به معنی : آدم رو) یک نوع از اتصالات است که برای متصل کردن چند شبکه وخط راه رو به هم مورد استفاده قرار می گیرد.مثلا در سیستم فاضلاب برای آنکه جندین خط لوله فاضلاب را به یکدیگر متصل کنند و به یک مسیرهدایت نمایند از منهول استفاده می شود و یا در سیستم های مخابراتی دسترسی به مسیرهای کابل ها در زیر زمین استفاده می شود . ادامه خواندن “اتصالات منهول”