استفاده از آب سالم

آب به عنوان اساسی ترین ماده هستی عنصر اصلی حیات انسان و همه موجودات زنده  میباشد.بیش از 60%بدن انسان را آب تشکیل می دهد.و بخاطر وابستگی زیاد انسان به این عنصر حیاتی وجود هر گونه ناخالصی هر چند به میزان اندک تاثیر زیادی بر سلامت انسان دارد. بیش از 700نوع ماده شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتا ناشی از ورود پساب های صنعتی و فاضلاب های شهری و نفوذ مواد شوینده و سموم آفات نباتی در آب های جاری و زیر زمینی می باشد. ادامه خواندن “استفاده از آب سالم”