دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای بدون پایه

1-مخزن 15 لیتری جهت ذخیره آب تصفیه شده

2-  دارای ابعاد35cm (طول) ، 20(عرض) ،40(ارتفاع)

3- پمپ های بدون صدا و لرزش و دارای شماره سریال جهت شناسایی

ادامه خواندن “دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش مرحله ای بدون پایه”