مزایای عمده لوله های زهکش با پوشش فیلتر مصنوعی

مزایای عمده لوله های زهکش با پوشش فیلتر مصنوعی نسبت به لوله های زهکش معمولی

  • پایین بودن قیمت فیلترهای مصنوعی در مقایسه با هزینه تهیه و حمل فیلترهای شن و ماسه.
  • حذف مراحل تهیه و حمل و شن و ماسه دانه بندی شده.
  • کاهش هزینه ناشی از کوچک تر شدن عرضه ترانشه.
  • بالا بودن سرعت نصب لوله های زهکشی با پوشش فیلتر مصنوعی.

ادامه خواندن “مزایای عمده لوله های زهکش با پوشش فیلتر مصنوعی”