مزایای مصرف ازن در صنعت آب و فاضلاب

۱-      ازن به عنوان عامل بی بو کننده عمل کرده و کلیه ترکیبات فنلی را از بین می برد.

۲-      تمام دترجنت ها را می توان به وسیله ازن از بین برد.

۳-      ازن با خاصیت رنگبری بالای خود می تواند تا ۶۰ درصد رنگ آب را ازن بین ببرد.

۴-      ازن بمام میکروب های آب را از بین می برد و قدرت اکسیدکنندگی آن بیش از ۳۰۰۰ برابر یون کلراین می باشد. ادامه خواندن “مزایای مصرف ازن در صنعت آب و فاضلاب”