ویژگی های دستگاه های تصفیه آب خانگی

  • کاهش طعم و بوی نامطلوب از آب
  • حذف ویروسها و فلزات سنگین و سمی از آب نظیر آرسنیک ، آلومینیوم و نیترات
  • حذف کلر، گازهای فاضلابی از آب
  • حذف نمک ، گچ و ناخالصی های محلول از آب

ادامه خواندن “ویژگی های دستگاه های تصفیه آب خانگی”