نانو سنسورها در تصفیه آب و پساب

از آنجائی که بسیاری از خواصی که انتظار می‌رود توسط سنسورها اندازه‌گیری شود در سطح مولکولی یا اتمی‌هستند از نانوتکنولوژی در کاربردهای حسگری یا شناسایی استفاده زیادی می‌شود. ادامه خواندن “نانو سنسورها در تصفیه آب و پساب”

مراحل کاری و توضیحات فنی دستگاه :

دستگاه تصفیه آب با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. این دستگاه علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب ، ‌قادراست که سنگینی (TDS) و سختی (TH) آب را نیز تاحد قابل توجهی کاهش دهد. آب شیرین کن های خانگی زیر سینکی به روش اسمز معکوس (Reverse osmosis) عمل می کنند. روش اسمز معکوس یکی از روش های نوین جداسازی می باشد که در آن املاح تا ابعاد 0.001 میکرون توسط غشای ممبرین و با فشاری که پمپ ایجاد می کند ,حذف می شوند.این روش قادر بهجداسازی مواد غیر آلی حل شده ، مواد آلی حل شده ، آلایندههای میکروبیولوژیکی از قبیل اندوتوکسین ها ، ویروس ها و باکتری ها می باشد . ادامه خواندن “مراحل کاری و توضیحات فنی دستگاه :”