روش‌های تصفیه آب خانگی

بررسی روش‌های تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها
دستگاههای تصفیه آب خانگی برای حذف یا کاهـش مواد زائد آب آشامیدنی بکار میروند. این مواد عمدتا عبارتند از :
الف) سختی آب
ب) کلر و ترکیبات بیماریزای کلر
ج) فلزات سنگین
د) آلودگی‌های میکربی
در زیر به بررسی این پارامترها و روشهای تصفیه آن‌ها می‌پردازیم :
۱) مواد زائد آب ادامه خواندن “روش‌های تصفیه آب خانگی”

فواید ازن در تصفیه آب

ازن فرم مولکولی از اکسیژن است که در آن سه اتم اکسیژن به یکدیگر متصل شده اند اتم اکسیژن اضافی در ساختار ازن آنرا به قویترین اکسیدکننده و ضدعفونی کننده ی کاملا طبیعی تبدیل کرده است ازن بسیار ناپایدار بوده و تحت شرایط عادی به سرعت تجزیه می شود بنابراین ادامه خواندن “فواید ازن در تصفیه آب”