مشخصات فنی میکرو فیلترهای شرکت

فیلتر تصفیه کننده آب
  • فیلترهای با ظرفیت بالاتر مطابق سفارش ساخته می شود .
  • هوزینگ های سری F با کلاس PN 16 – RF می باشند .
  • فلنچ های به کار برده شده در هوزینگ های سری F با کلاس PN 16 – RF می باشند .
  • داخل هوزینگ های سری F دارای پوشش اپوکسی جهت جلوگیری از خوردگی و خارج آنها رنگ صنعتی زده می شود .
  • هوزینگ های سری F طبق استاندارد ASME SEC 8 DIV 1  ساخته می شوند .

  • هوزینگ های سری G از جنس آلومینیوم با اتصالات رزوه ای می باشد .
  • کلیه فیلترهای فوق دارای تخلیه اتوماتیک با شیر برقی و شیر دستی کمک می باشند .
  • فشار کارکرد هوزینگ های فوق 20 bar می باشد .
  • روی هوزینگ های فوق نشان دهنده اختلاف فشار (D P G) نصب می شود .

Filters with higher capacity can be built according to the order.
Series F-class housing PN 16 – RF requirements.
Flange of the F series used in the body of the class PN 16 – RF requirements.
The body of the F series epoxy coated to prevent corrosion and industrial color is given off.
Housing and F series are made according to standard ASME SEC 8 DIV 1.
G Series housing is made of aluminum with threaded connections.
All of the above filters with automatic drain valve solenoid valve and manually be helped.
Operating pressure is 20 bar housing above.
The above reflects the pressure on the housing (DPG) is installed.

 Water aqua life, water-purification equipment, industrial and semi-industrial, domestic and industrial water treatment system filters the chlorine woman, the female of chlorine, chlorine water, the chlorine woman woman woman Gazy, Atvmatyk, of chlorine chlorination system Astkhr, Drumsticks Gazy, representing Syf, water water water agencies represent Saif in Tehran Syf, water chlorination in water, chlorine Dsty, Fazlab, chlorine water, chlorine gas tank chlorination chlorination Mkhazn,