آثارمخرب رسوبات

فیلترشنی استخر

1-  ایجاد خردگی و پوسیدگی ازطریق الکترولیزبین لایه رسوب و فلز بدنه درتمام سیستم های که با آب کارمی کنند.

2-  تجمع رسوب در لوله ها باعث کند شدن حرکت آب گرم درلوله شده درنتیجه آب گرم قبل از رسیدن به محل مصرف دوباره خنک می شود .

3-  ضخیم شدن جداره مخازن حرارتی، درنتیجه مصرف حرارت بیشتر برای گرم کردن آب که باعث سوختن ، فرسوده شدن و سوراخ شدن جداره مخازن حرارتی ، درنتیجه افزایش مصرف انرژی و صرف هزینه و زمان برای خدمات و تعمیرات می گردد .

4-  مسدود شدن لوله ها وشیرها که باعث کاهش جریان آب وکوتاه شدن عمرمفید آنها می شود .

5-  کاهش راندمان کارمبدل ها وموتورخانه ها .6-  سوراخ شدن لوله ها دراثراستفاده ازموادشیمیایی وجرم گیرها برای رسوب زدایی .

7-  رسوب ایجاد شده بر منافذ آبپاش ها و قطره چکانها و ایجاد اختلال در انتقال مناسب آب به گیاهان در آبیاری قطره ای .

8-  کاهش راندمان کار لوازم حرارتی و برودتی مانند آبگرمکن ، پکیج ، برج های خنک کننده و کندانسورها .

9-  رسوب ایجاد شده برروی سطوح المنت ها مانند عایقی قوی در برابر انتقال حرارت عمل نموده و در نتیجه در اینگونه لوازم خانگی و پکیج ها و…… بواسطه ایجاد رسوب شاهد اتلاف انرژی زیاد هستیم .

10-  رسوب ایجاد شده درسیستم های آب خوری طیور نظیر نیپل که در پایان دوره با مصرف مبالغ هنگفتی با مواد شیمیایی رسوب زدایی می شود .

روش های اساسی مهار آب سخت

1. Khrdgy and decay caused by the deposition of metal layers Alktrvlyzbyn all the body systems that work with water.
2. The accumulation of sediment in the pipes to slow down the hot tube so hot before cooling is taking place again.
3. wall thickening thermal reservoirs, thus taking more heat to heat water, which causes burning, outwear, and perforation of the wall thermal reservoirs, thus increasing energy consumption and costs for service and repairs is time.
4. clogging pipes and milk, which reduces water flow is Vkvtah of their service life.
5. The efficiency of Vmvtvrkhanh are Karmbdl.
6. Instant perforated pipes Drasrastfadh Azmvadshymyayy crime to remove sediment.
7. sediment caused by the pore water sprinklers and emitters and interference with transfer to plants in drip irrigation.
8-efficiency heating and cooling appliances such as water heaters work, package, cooling towers and condensers.10 sediment caused by birds such as nipple Khoury water system at the end of the consumption of huge amounts of chemicals are de-sedimentation.The basic method of inhibiting hard water.Boiler – Bvylr, domestic and industrial water treatment system filters, sand filter water softener softening by Rzyny, Atvmatyk, half of Mghnatysy, softener softener and softener and precise deposition of sediment Zda, anti-magnetic, anti-fouling bridge phosphate, anti-fouling anti Rsvb, price Kvlr, electronic antifouling price, price Bhrshd, of anti-fouling anti-fouling, anti-scale fluid deposition material Pkyj, Zda, anti Rsvb, antifouling materials for installation Bkhar, hard Gyr, softening map resin, hard salt softener maintenance Gyr,