کاربردهای PLC در صنعت

دستگاه تصفیه آّب خانگی Ro آشپزخانه

1-صنایع اتومبیل سازی

تست قطعات و تجهیزات ، سیستم های رنگ پاش ، شکل دادن بدنه بوسیله پرس های اتوماتیک ، سوراخ کاری ، اتصال قطعات

2-صنایع پلاستیک سازی

ماشین های ذوب و قالب گیری تزریقی ، دمش هوا ، سیستم های تولید و آنالیز پلاستیک

3-صنایع سنگین

کوره های صنعتی ، سیستم های کنترل دمای اتوماتیک ، وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ذوب فلزات

4-صنایع شیمیایی

سیستم های مخلوط کننده ، دستگاه های ترکیب کننده مواد با نسبت های مختلف

5-صنایع غذایی

سیستم های عصاره گیری و بسته بندی

6-صنایع ماشینی

صنایع بسته بندی ، صنایع چوب ، سیستم های سوراخ کاری ، سیستم های اعلام خطر و هشدار دهنده ، سیستم های استفاده شده درجوش فلزات

7-صنایع حمل و نقل

جرثقیل ها ، سیستم های نوار نقاله ، تجهیزات حمل ونقل

8-صنایع تبدیل انرژی

ایستگاه های تقویت فشار گاز ، ایستگاه های تولید نیرو، کنترل پمپ های آب ، سیستم های تصفیه آب و هوای صنعتی ، سیستم های تصفیه و باز یافت تصفیه و بازیافت گاز

9-خدمات ساختمانی

تکنولوژی بالابری ، کنترل هوا و تهویه مطبوع ،سیستم های روشنایی خودکار

1. The auto industry
Test equipment and components, systems, airbrush, body shaping with automatic presses, drilling, joining
2. Plastic Industries
Melting and molding machines, blowing air, production systems and plastic analysis
3. Heavy Industries
Industrial ovens, automatic temperature control systems, equipment used in melting

4. Chemical Industry
Mixing systems, devices combining materials with different ratios
5. Food
Extraction and packaging systems
6-car industry
Packaging industry, wood industry, drilling systems, alarm systems and alarm systems using metal Drjvsh
7. Transport industry
Cranes, conveyor systems, transportation equipment
8-energy extractive industry
Gas stations, power stations, water pump control, water purification systems and industrial air-conditioning systems and gas recovery and recycling plant
9. Construction
Lifting technology, control air conditioning, automatic lighting systems

Water Purifier PURE WATER, Water Purifier puricom, Water Purifier Water Aqua making sure life in Australia, Saif Aqua water purification, water purification home in Karaj, Aqua Water Purifier, Water Filter Aqua Single, Aqua Safe Water Purifier, Branch water Purifier, water Purifier in Tehran, Karaj, water purifier, water purifier installed in Tehran, Karaj representing water treatment, water treatment dealers Karaj