چهار روش اصلی دربرطرف کردن آثار آب سخت

سختی گیر

1) تبادل یونی

2) استفاده از فسفاتها

3) آهن رباهای دائمی

4)  ضد رسوب الکترومغناطیسی

1)روش تبادل یونی : دراین روش، یون های مزاحم کلسیم و منیزیم را معمولاً به کمک رزین از آب خارج می کنند . دستگاه های تبادل یونی نیاز به مخزنی دارند که مملو از ((رزین های)) تبادلی است و رزین ها را باید مجدداً احیاء کرد . یون های کلسیم و منیزیم از آب خارج می شوند و سدیم جایگزین آن می شود از این طریق سختی آب کاهش یافته، مهار می شود . البته جایگزین شدن سدیم نیز مشکلاتی را به همراه دارد .

2)استفاده از فسفات ها : فسفات ها نیزیکی ازعوامل مقابله و مهار یون های آهن و سختی آب به شمارمی روند. به علاوه این مواد با تشکیل یک لایه ی نازک خنثی بر روی سطوح فلزی و ایفای نقش پوشانندگی ، خوردگی فلزات را مهار می کنند .

بلورهای ((پُلی فسفات)) را در محفظه هایی در مسیر جریان آب قرار می دهند . با عبور آب از فیلتر، بلورهای پُلی فسفات به تدریج حل شده و وارد آب می شوند . در حقیقت با این عمل، پلی فسفات ها، یون های کلسیم و منیزیم محلول را احاطه و محاصره می کنند و تمایل آنها را برای ته نشین شدن و تشکیل رسوب کلسیت کاهش می دهند . عیب این روش این است که فسفات ها غذای مورد علاقه ی باکتری ها هستند بنابراین مشکل دیگری به وجود می آید و آن ، مشکل رشد باکتری ها است . ضمناً با تمام شدن بلور فسفات ها ، باید دوباره مخزن را از این مواد پر کرد و در ابعاد صنعتی فاقد توجیه اقتصادی می باشد .3)آهنرباهای دائمی : درمیان محصولات استفاده شده درصنعت آب ، آهن رباهای دائمی (مگنت) یکی ازبحث برانگیزترین محصولات هستند موضوع این است که چون آهن رباهای دائمی انرژی مغناطیسی ثابتی دارند ، برای تأثیرگذاری مطلوب ، باید تحت شرایط ویژه ای کار کنند . سابقه ای استفاده از آهن رباهای دائمی به چند دهه ی قبل برمی گردد . کشورهای شوروی سابق و چند کشور اروپایی دیگر، از این روش استفاده می کردند و بکارگیری این تکنیک در ایران چند سالی هست که معمول شده به گواهی صنعتگران ، تا کنون هزاران مصرف کننده ، اعلام رضایت کرده اند .

4)روش ضد رسوب الکترونیکی صبا: روش تصفیه ی الکترونیکی که  میدان های الکترو مغناطیس متغیر را مورد استفاده قرار می دهد این دستگاه ها ، هم مقدار انرژی و هم مقدار بسامد (فرکانس) را تغییر می دهند که این تغییرات انعطاف پذیری سیستم را نسبت به آب های مختلف بوجود می آورد .با عبور آب از میان میدان الکترو مغناطیس متغیر، در ساختار بلوری و منظم کلسیم و منیزیم تغییراتی ایجاد می شود و ((کلسیت)) به ((آرگونیت)) تبدیل می شود. آرگونیت، گونه ای از کربنات کلسیم است که به سطوح لوله ها و مخازن نمی چسبد. این عمل ، جلوی تشکیل رسوب را می گیرد و در ضمن به علت افزایش خاصیت حلالیت آب ، رسوبات قبلی نیز به تدریج حل شده و از روی سطوح و جداره ها پاک می شوند . امواج تولید شده توسط دستگاه ، بی صدا و بی ضرر می باشند و خواص فیزیکی و الکتریکی مولکول های کلسیم را به نحو مطلوب تغییر می دهند نصب دستگاه فوق العاده آسان است . نکته ی قابل توجه این است که برای نصب دستگاه ، هیچ نیازی به بریدن  لوله ها و باز کردن اتصالات نیست زیرا  دستگاه روی انواع  لوله ها (اعم از مسی،گالوانیزه،پلیمری و …) نصب می شود و بدون هزینه نگهداری و هزینه های اضافی وبسیار کم مصرف است.

1) ion exchange

2) the use of phosphates

3) permanent magnets

4) Electromagnetic antifouling

1) ion exchange method: In this method, the troublesome calcium and magnesium ions usually help their resin out of the water. Ion-exchange devices need to have the reservoir full of ((resin)) and exchange resins should be revived again. Ions of calcium and magnesium out of the water, and sodium replacement is thus reduced water hardness, can be controlled. The problems associated with replacing sodium.

2) the use of phosphates Phosphates are also a factor to confront and contain iron ions and water hardness in the count. In addition, these materials form a thin layer on metal surfaces and neutral role covering, they inhibit metal corrosion.

Crystals ((polyphosphates)) in the chamber where the water will flow. Water passing through filters, polyphosphate crystals gradually dissolve into the water. In fact, with this act, poly phosphates, calcium and magnesium ions surrounded and besieged their solution and their willingness to settle and reduce the formation of calcite precipitation. The disadvantage of this method is that phosphates are the favorite food of bacteria, there is another problem, and the problem is the growth of bacteria. With all of the phosphate crystals, we must re-filling the tank, and the dimensions of this industry is no economic justification.
3) permanent magnets: Among the products used in the water industry, permanent magnets (magnets) are products of deliberation the most controversial issue is that of magnetic energy permanent magnets are fixed, for optimal effectiveness, it should work under special conditions. Permanent magnets used Azahn history goes back a few decades ago. Countries of the former Soviet Union and some other Kshvrarvpayy, the method used and the application of this technique in a few years, which is common to witness craftsmen, has thousands of users, have expressed satisfaction.

4) Anti-precipitation method letter Saba treatment methods of the letter that the electromagnetic fields used variables deemed that these devices are Mqdaranrzhy both the frequency (frequency) to modify the flexibility of the system changes to water creates different.
By Bvrab through variable electromagnetic field in the crystal structure changes and regular calcium and magnesium (calcite)) to ((Rgvnyt) becomes. Rgvnyt kind of calcium carbonate that does not stick to the surfaces of pipes and tanks .
This action can prevent the formation of deposits and also due to increase in water solubility properties, previous sediments gradually dissolved from the. Surfaces and walls are clean. The waves generated by the device, quiet and safe physical and electrical properties Zrrmy and calcium molecules to appropriately modify the installation is incredibly easy.
What is remarkable is that for installation, no need to cut open the tube and fitting because of the types of pipes (such as copper, galvanized, plastic, etc.), installation and maintenance costs and cost-free additional and very low consumption.Anti Askalant, boiler – Bvylr, Gyr, softening hard water softener, magnetic water softener, water softening hard Gyr,, Rzyny, softener magnetic water softener, magnetic water softener, softeners, softener resin, magnetic water softener, softener and its variants, softener and anti-sedimentation, softening polyphosphate, softener package, wash Gyr, hard importer softening filter package