تمایز لوله دوجداره پلی اتیلن اسپیرال و کورتیوب

مخزن آب

در لوله های دوجداره پلی اتیلن کورتیوب موضوع تامین فشار حلقوی مخزن از طریق تیوب بدون هسته ای که دور آن از جنس پلی پروپیلن چرخیده است تامین می گردد. بدلیل بی هسته بودن این تیوب هزینه تمام شده تولید در این روش پایین خواهد بود.  اما در لوله های دوجداره پلی اتیلن اسپیرال موضوع تامین فشار حلقوی و تنش در مقابل خاکی که روی لوله ریخته می شود از طریق تیوبی که بصورت پر دور مخزن یا لوله چرخیده است تامین می گردد. در این لوله ها و مخازن قیمت تیوب بدلیل پر بودن تیوب از پلی اتیلن قیمت تمام شده تولید بالاتر می باشد ، در بحث میزان مقاومت هیچ تفاوتی فیمابین لوله های کورتیوب و اسپیرال وجود ندارد.

لوله پلی اتیلن تک جداره

لوله پلی اتیلن تک جداره یا لوله پلی اتیلن تحت فشار بدلیل مقاومت بسیار زیاد، قادر به تحمل فشار جریان تا 20 بار را دارا می باشند. مهم ترین کاربرد لوله های پلی اتیلن تک جداره شبکه های آبرسانی شهری، روستایی و صنعتی، شبکه گاز رسانی شهری و شبکه های آبیاری تحت فشار می باشد.

مهم ترین مزایای لوله های پلی اتیلن عبارتند از :

عمر کاری بسیار زیاد (50 تا 100 سال)

انعطاف پذیری و سرعت بالای اجرا

مقاومت بسیار بالا در مقابل فشار، خوردگی و مواد شیمیایی

مقاومت در مقابل اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

نصب آسان و کم هزینه و با کمترین تعداد اتصالات ممکن

وزن کم و جابجایی آسان لوله ها و صرفه جویی قابل توجه در عملیات نصب

ضریب اصطکاک کم و ثابت بودن آن در طول دوره بهره برداری

Double polyethylene pipes Kvrtyvb the supply pressure tank through the tube without nuclear ring around it made of polypropylene rotated provided. Because the core of the tube would lower the cost of production in this way.
The pipes and tanks because of the high price of coils of polyethylene tube production cost is higher, the debate is no difference between resistance and spiral pipes Kvrtyvb there.

Single-wall PE pipe

Single-wall PE pipe or PE pipe under pressure due to high resistance, can withstand up to 20 times the pressure comes. The use of single-walled polyethylene pipe water supply networks in urban, rural and industrial, municipal and irrigation networks gas network is under pressure.

The most important advantages of polyethylene pipes are:

Life is very high (50 to 100 years)

Flexibility and speed of execution

High resistance to pressure, corrosion and chemicals.

Resistance to UV and infrared

Easy installation, low cost and with the least number of connections possible

Low weight and easy handling pipes and significant savings in installation

Low friction coefficient and fixed it during operation

Reverse osmosis, industrial and semi-industrial water treatment system, water storage tank water quality, Rsanyk, soluble salts, the implementation of sewage, reverse osmosis systems, milk, mix, taste wonderful water output, image building wastewater, sewage Installation , building sewage pipes, sanitary sewer construction, plumbing residential building waste, building waste calculation