ضد عفونی سیستم انتقال (لوله ها تانک های ذخیره)

دستگاه ضدعفونی سیستم انتقال لوله آب

ضد عفونی سیستم انتقال (لوله ها تانک های ذخیره) :

پس از اتمام عملیات فراوری جهت شستشو و استریل خطوط تولید آب با غلظت بالای ازن پیشنهاد می گردد در این قسمت یک دستگاه ازن ژنراتور در نزدیکترن مکان نسبت به مخزن نهایی نصب می گردد و ازن به صورت مداوم با غلظت بالا در آب تزریق شده و آبی با خاصیت استریل کنندگی بالا تولید می کند که می تواند باعث از بین رفتن باکتری ها، قارچ ها، بیو فیلم ها کاهش قابل توجهی در مصرف آب حذف کلیه محلول های شیمیایی خاص اعم از پریسیدین، کلر، آب اکسیژنه و….. شود کنترل اتوماتیک و ثابت ماندن قدرت ضدعفونی کنندگی در طول شستشوی تولید و بهره وری در محل و عدم نیاز به خرید و نگهداری مواد از دیگر مزایایی استفاده از ازن می باشد.

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA، سازمان غذایی دارویی اروپا (ADEC) آژانس حفاظت محیط زیست EPA سازمان سلامت شغلی آمریکا OSHA اجازه استفاده از ازن را به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده در پروسه تولید و بسته بندی و حمل و نقل انواع مواد غذایی از جمله از ازن در صنایع غذایی آبهای آشامیدنی و… در سال1382 توسط معاونت غذا وداروی وزرات بهداشت و در مان و آموزش پزشکی مورد تایید قرار گرفته است.

اوزون کاربردهای بسیاری دارد دلیل اصلی استفاده از اوزون و سرعت کاربرد آن نیاز شدید به کاهش یا حذف مواد شیمیایی می باشد که دارد منابع آبی ما را آلوده می کند و باعث بیماری می شود کاربردهای بسیاری در استخرها : اسپاها، چشمه ها، صنایع، فاضلاب ها، آب های فن آوری شده، بطری کردن، برج خنک کننده و… دارد در ایالات متحده از سال 1990 به بعد افزایش 200% در پلنت های آب آشامیدنی دیده می شود.

Disinfection transport system (pipes, storage tanks):

Upon completion of processing operations for washing and sterilizing water production lines with high concentration of ozone is suggested

The nearest place of an ozone generator to be installed and ozone as a final repository

Continuing high concentration of water injection and produced water repellency properties that can cause sterility

Kills bacteria, fungi, biofilm reductions in water consumption, the elimination of all chemical solutions

Prysydyn specifically including chlorine, hydrogen peroxide and the control ….. constant disinfecting power in

Washing during production and productivity in the workplace and the need to purchase and maintenance of other advantages of using ozone

is.

Food and Drug Administration FDA, the Pharmaceutical Europe (ADEC) EPA Environmental Protection Agency

The US Occupational Health OSHA allows the use of ozone as a disinfectant in the process

Production, packaging and transportation of food products such as ozone in the food industry, drinking water, etc.

1382 by the Food and Drug Administration Department of the Ministry of Health and Medical Education has been approved and is.

Ozone is the main reason many applications the use of ozone and speed its application may need to reduce or eliminate

Chemicals that contaminate our water resources, and can cause health problems for many applications

Pools: Spa, springs, industrial, sewage, water technology, bottling, cooling tower and …

In the United States increased 200% from 1990 on wards can be found in the drinking water plant.

Water treatment Kawthar, anti Askalant, sand filtration, water storage tank desalination Bandar Abbas, Persian Gulf desalination, desalination Solar + Qom, Qarchak desalination, desalination Qeshm, desalination device performance, price Household desalination, water tank, polyethylene water tanks, compressed air tanks, air tanks, hydraulic reservoirs, desalination project in Bandar Abbas, Qeshm desalination project