مضرات سختی آب در منازل

دستگاه فیلتر سافت واتر

آیا شما در منطقه ای با آب سخت زندگی می کنند؟

اگر چنین است ، شما احتمالا با مانده ناخوشا یند آب سخت در سینک ظرفشویی ، داخل کولرهای منازل ، و سطوح ترک آشنا هستید. سپرده رسوب آهک حتی می توانید مانع لوله کشی ، به طور بالقوه منجر به تعمیرات پرهزینه شود. نرم کننده آب طراحی شده اند که به مواد معدنی از آب خود را در طول تمامی قسمت خانه خود ،را از هر گونه خطر های مخرب را از بین می بردنرم کننده آب درمان آب در خانه شمارا انجام می دهد ، بنابراین شما می توانید مواد معدنی را از هر شیر آبی در منزل خود لذت ببرید. چند نوع اساسی از نرم کننده آب در دسترس هستند. رایج ترین نوع استفاده از “نرم نمک” برای حذف کلسیم و منیزیم ناخواسته را از آب می گیرد. انواع دیگر با استفاده از دانه کوچک ساخته شده از ماده ای به نام یون رزین مبادله برای نرم کردن آب استفاده می شود هر دو سبک موثر هستند ، و کار به خوبی در خانه های بزرگ و کوچک انجام می شود .

شما می توانید از یک فیلتر آب استفاده کنید که به حذف هرگونه آلودگی ناسالم و بهبود آب طعم ، بو و رنگ آب کمک موثری می کنند. بهترین فیلتر آب 10 یا بیشتر آلاینده را کاهش می دهد. علاوه بر این ، برای تصفیه آب است. گواهینامه به شما این اطمینان را می دهد که محصول مطابق دستورالعمل ایمنی و بهداشت دقیق و به صورت معمول آزمایش شده است . بهترین سیستم فیلتر ارائه یک ورق عملکرد برای نشان دادن نتایج آزمون تحت استانداردهای  این ورق ها را نشان می دهد اگردر آب آلودگی خاص باشد را کاهش می یابد

Do you live in an area with hard water?

 If so, you probably have hard water unwelcome in bathtubs, air inside homes, and leave the familiar levels. Lime scale deposits can even prevent plumbing, potentially leading to costly repairs to be. Water softeners are designed to minerals from your water throughout the house, it eliminates any risk of malicious

Water treatment packages at home you’ll be doing, so you can get the mineral from every faucet in your home to enjoy. A few basic types of water softeners are available. The most common use of “soft salt” to remove calcium and magnesium from water is undesirable. Other types using small beads made of a substance called ion exchange resin to soften water is used both styles are effective, and a job well done at home, big and small.

You can use a water filter to remove any unhealthy pollution and improve water taste, odor and color of water that helped. The water filter reduces contaminants 10 or more. In addition, for water treatment. License  relationship you ensure that the product meets strict health and safety guidelines and routinely tested. The filter system delivers a performance sheet to show test results under standards. These sheets show if an individual is water pollution reduced