مکش آب کلر در دستگاه تصفیه آب خانگی شرکت

دستگاه تصفیه آب زیرسینکی خانگی

برای مکش آب کلر از دونوع انژکتور بسته به نوع منبع میتوانیم استفاده کنیم.

الف _ دستگاه بدون پکیج :

در این حالت دستگاه کلرزنی شرکت آکوا لایف aqua life بدون پکیج کامل موجود است و برای تهیه آب و کلر از منبع پلاستیکی جداگانه ای استفاده میشود .

دراین حالت از دو نوع انژکتور مکش که نوع اول به صورت شناور در داخل منبع قرارگرفته و دارای صافی ورودی می باشد استفاده می گردد که این نوع انژکتور باتوجه به دارا بودن صافی مانع مکش رسوبات داخل بشکه به دستگاه کلرزنی می شود.این نوع انژکتور را اصطلاحا انژکتور صافی بشکه می نامند .

انژکتور نوع دوم اصطلاحا انژکتور مکش بشکه نامیده  می شود . برای نصب این انژکتور برروی منبع پلاستیکی در ارتفاع 15 سانتی متری از کف بشکه سوراخی به سایز 22 میلی متر ایجاد نمائید و انژکتور را در این محل نصب کنید . این ارتفاهع به این دلیل انتخاب شده است تا رسوبات کف بشکه به داخل دستگاه کلرزنی وارد نشود .

ب _ دستگاه کلرزنی با پکیج :

در پکیج دستگاه کلرزنی برروی شاسی قرار گرفته و انژکتور مکش روی بشکه قرار دارد و احتیاجی به اتصال انژکتور به بشکه نیست . ازاین انژکتور برای مکش دستگاه استفاده می نماییم .

Chlorine for water suction from two types of injector can be used depending on the source.

A non-package-system:

The complete package is available free of chlorinated and chlorine for water supply and separate the plastic from the source used.

so-called injector filter barrels.

The second type of so-called injector suction injector barrel. To install the injector on the source of the plastic at a height of 15 cm from the bottom of the barrel of a hole the size of 22 mm create and install injector in this area. This Artfah selected because sediment has not entered the bottom of the barrel into the chlorination system.

B Drumsticks with package:

The package Drumsticks on the chassis and the suction injector barrel, and the barrel is needed to connect the atomizer. Suction devices we use these injectors.

Kva, salty water filter water treatment system for home and industrial water treatment system Pyvrytk, Khvrshydy, desalination desalination desalination housework Snty, solar desalination + pdf, Snty, desalination water desalination Qshm, Ha, of housework desalination desalination desalination and desalination agriculture Ay, Khvrshydy, nuclear desalination desalination desalination Khvrshydy, troubleshooting a wick Ayy, design a desalination